Het Maximapark is het grootste park van Utrecht. Er is een stichting actief: de Vrienden van het Maximapark. Met actieve bewoners die zich inzetten voor doorontwikkeling van het park enn voor een activiteitenprogramma. De stichting wil graag het beheer van het park op zich nemen. De gemeenteraad heeft zich hier ook voor uitgesproken. Ambtelijke organisatie en stichting zijn met elkaar in gesprek, maar het proces ging tot voor kort moeizaam. Hoe kan zoiets?
 
In maart 2014 werd ik gekozen in de Utrechtse gemeenteraad. Mijn ambitie: een betere samenwerking tussen de gemeente en Utrechters realiseren: meer en betere zeggenschap van Utrechters op plannen van de gemeente, meer hulp van de gemeente bij het mogelijk maken van plannen van bewoners. Alle seinen staan op groen: de aandacht voor 'de participatiesamenleving' is enorm, in Utrecht schieten de initiatieven van bewoners als paddestoelen uit de grond en het coalitieakkoord zet onder de titel Utrecht maken we samen in op die betere samenwerking. Kat in 't bakkie, zou je denken. 
Gemeentelijke systemen zijn echter niet zo snel te beinvloeden. Manieren van werken die soms decennia zijn ingesleten, heb je niet zomaar op de schop. Wethouders, ambtenaren of raadsleden moeten macht afstaan aan inwoners, maar willen of durven dat niet goed. De kennis van de straat/uit de wijk moet de basis worden van het werken in het stadhuis. Buiten is binnen (of was het nou binnen is buiten?) heet dat in het organisatievernieuwingsjargon van de gemeente Utrecht.
 
Na ruim een jaar in de Utrechtse raad, heb ik veel mensen gesproken over deze onderwerpen: van sociaal makelaars tot wijkregisseurs, van collega-raadsleden tot inwoners, van wethouder tot gemeentesecretaris. Overal in Nederland wordt nagedacht over het beter samenwerken tussen inwoners en gemeenten: het is hot. En overal is het dezelfde worsteling. Bij het Maximapark bijvoorbeeld vindt de gemeente het lastig hoe zij met de bewoners afspraken moet maken over kwaliteit en bekostiging van de uit te voeren werkzaamheden. Welke eisen kun je aan initiatieven stellen?
Nieuwe manieren van werken moeten we al doende uitvinden. Dat vraagt om regelmatig even afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, om de inhoud even te laten en op het proces in te zoomen. Wat gebeurt hier nou, waarom stokt het hier? Dat is natuurlijk politiek helemaal niet sexy en ook als inwoner denk je: ik heb toch zeker wel wat beters te doen dan met de gemeente te praten over hun manier van werken?!  Maar als we echt vernieuwing willen, zijn we nog heel wat uurtjes met elkaar in gesprek. Dat is niet zo hot, het is vooral taai, soms saai en vaak vermoeiend. Dat weten de Vrienden van het Maximapark inmiddels ook. Maar zij hielden vol en bereikten samen met de gemeente een doorbraak: er ligt een voorstel voor een beheerorganisatie voor het Maximapark.
 
Elke week lopen we in de zoektocht naar een betere samenwerking tussen Utrechters en gemeente wel tegen dilemma's of verbeterpunten aan. Met mijn blog, waarvan dit de eerste is, wil ik de dilemma's waar ik als raadslid tegenaan loop laten zien. Om mijn eigen gedachten te scherpen, hopelijk anderen te inspireren en weer in nieuwe gesprekken over dit onderwerp terecht te komen. Utrecht maken we immers samen.